Portada del sitio > Literatura > Medios de comunicación digital > "SICOM", solidaridad y comunicación

"SICOM", solidaridad y comunicación

Palabras clave:

SICOM, Solidaritat i Comunicació, és una associació sense ànim de lucre que treballa des de 1995 per descobrir i fer visibles al conjunt de la societat totes les claus que determinaran el futur del planeta. Al mateix temps pretén fomentar el debat democràtic sobre aquestes claus i decidir quines són les millors accions que cal emprendre per a donar-los la resposta adequada.
SICOM és una associació que divulga informacions sobre els països pobres o en conflicte i sobre les activitats dutes a terme per les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i les branques de l’administració pública corresponents.
Els integrants de SICOM som periodistes i professionals de diversos mitjans de comunicació o persones interessades en aquest àmbit. A nivell personal o com a membres de l’associació realitzem o col•laborem en programes de ràdio i televisió, a més d’editar publicacions, i participar en les activitats i fòrums que ajuden a difondre i treballar pels nostres objectius. La nostre tasca, basada en la sensibilització, té un component audiovisual bàsic: SICOM TV. A través de SICOM TV es poden conèixer les activitats que fan les ONG,s, les Administracions i d’altres iniciatives i que són coincidents amb els objectius generals de l’associació.
SICOM , Solidaridad y Comunicación , es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1995 para descubrir y hacer visibles al conjunto de la sociedad todas las claves que determinarán el futuro del planeta . Al mismo tiempo pretende fomentar el debate democrático sobre estas claves y decidir cuáles son las mejores acciones a emprender para darles la respuesta adecuada .

SICOM es una asociación que divulga informaciones sobre los países pobres o en conflicto y sobre las actividades llevadas a cabo por las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y las ramas de la administración pública correspondientes .

Los integrantes de SICOM somos periodistas y profesionales de diversos medios de comunicación o personas interesadas en este ámbito. A nivel personal o como miembros de la asociación realizamos o colaboramos en programas de radio y televisión , además de editar publicaciones , y participar en las actividades y foros que ayudan a difundir y trabajar por nuestros objetivos . Nuestra tarea , basada en la sensibilización , tiene un componente audiovisual básico : SICOM TV . A través de SICOM TV se pueden conocer las actividades que realizan las ONG , s, las Administraciones y de otras iniciativas y que son coincidentes con los objetivos generales de la asociación.

http://sicom.cat/cat/contacte/

http://sicom.cat/

Entrepueblos Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte | Mapa del sitio | Pep Boatella Il·lustracions | Diseño Web Valladolid | <:icone_suivi_activite:> RSS 2.0 |